Tarina luottamuspääoman vahvistamisesta konkreettisilla toimenpiteillä.

“ Olimme kahden vuoden aika läpikäyneet organisaatiomme suurimman muutosmatkan. Vasta vähän ennen ensimmäistä maalia minulle kerrottiin, että yksi johtoryhmämme jäsenistä on samanaikaisesti joutunut kulkemaan läpi henkilökohtaisen elämänsä suurimman kriisin. Miksi minä toimitusjohtajana en tiennyt tästä ajoissa ? Johtuiko se minusta vai hänestä, vaiko meistä molemmista?

Tämän vuoden syksyllä tekemämme johtoryhmäkyselyn tulokset yllättivät meidät positiivisesti. Kyselyyn vastanneiden toimitusjohtajien mielestä johtoryhmäläisten sitoutuminen on hyvällä tasolla. Sitoutumista kuvaa se, että yhdessä ollaan valmiita muuttamaan suuntaa tarvittaessa. Kuulostaa erinomaiselta , että yhdessä tehtyihin päätöksiin sitoudutaan vaikka päätösprosessin alussa oltaisiin erimieltä asioista. Suurin osa kyselyyn vastanneista toimitusjohtajista kertoi, että heidän organisaatioillaan menee hyvin myös taloudellisilla mittareilla mitattuna. Luottamusta johtoryhmissä voi edelleen vahvistaa ja alla keskityn siihen.

Onko luottamuksesta puhuminen tiimissäsi kärsinyt inflaation?

Johtoryhmävalmennuksessa kaikki tiimiläiset vakuuttivat sekä itselleen että toisilleen, että luottamusta on.Luottamusta pidettin itsestään selvyytenä, kun puhutaan johtoryhmästä. Yritin valmentajana testata luottamuspääomaa monin eri keinoin ja loppujen lopuksi totesimme yhteen ääneen, että voimme siirtyä jo seuraavalle tiimin toiminnan tasolle. Muutama viikko valmennustapaamisen jälkeen kuulin toimitusjohtajalta tämän uutiskirjeen alussa mainitun kertomuksen siitä, miten toimitusjohtaja koki johtoryhmän keskinäisen luottamuksen olevankin yhtä hatara kun kärpäsverkko. Päätimme yhdessä, että palaamme seuraavassa valmennuksessa uudelleen luottamusteemaan. Toimitusjohtaja ei pitänyt aihetta pehmoiluna ja siksi aiheelle raivattiin reilusti tilaa valmennuskokonaisuudesta. Hän ymmärsi, että kun saamme kärpäsverkon paksuisen luottamuspääoman vahvistettu teräksen vahvuiseksi, niin tiimi pystyy saavuttamaan mitä tahansa yhdessä!

Seuraavissa valmennuksissa lähdimme syventämään luottamusta mm. seuraavien harjoitusten kautta:

  • Määrittelimme luottamuksen yhdessä uudelleen : tiimissämme luottamus perustuu haavoittumattomuteen eli siihen,että jokainen tiimiläinen on riittävän hyvä sellaisenaan, omana itsenään ja mahdollisia kehityskohteita esim. itsensä johtamisen tai busineksen johtamisen taidoissa ei käytetä koskaan ketään vastaan.
  • Määrittelyvaiheen jälkeen jokainen tiimiläinen avasi omaa henkilöhistoriaansa etukäteen annettujen kysymysten kautta. Lapsuuden mahdollisiin traumoihin asti meidän ei tarvinnut mennä. Oli hämmästyttävää kuulla, miten paljon uutta noin tunnin kestävän harjoituksen kautta useamman vuoden yhdessä työskentelevät johtajat oppivat toisistaan.
  • Seuraavaksi siirryimme tiimin tehokkus-harjoitukseen. Tässä harjoituksessa jokainen tiimiläinen määritteli jokaisen kollegansa tärkeimmän panoksen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja yhden osa-alueen, jota pitäisi kehittää tai josta pitäisi jopa kokonaan luopua tiimin yhteisen edun vuoksi. Tämä oli rohkea veto mutta täysin välttämätön luottamuksen vahvistamiseksi.
  • Luottamuskokonaisuuden lopuksi johtoryhmäläiset tekivät itsearvioinnin vuorovaikutuksesta  hyödyntäen Everything DiSC-tuoteperheen työkalua.

Työtä luottamuksen säilyttämiseksi on tehtävä joka päivä. Jokaisen meistä.