Ratkaisut tiimeille → Tiimicoaching

Tiimicoaching

Tiimissä toimivien henkilöiden osaaminen ja potentiaali kannattaa valjastaa yhteisten tavoittteiden saavuttamiseen.

Kuulostaako tutulta?

 1. Tiimistä puuttuu yhteinen innostava tavoite.
 2. Kuherruskuukauden jälkeen tuntuu siltä, että toimintamalleja on yhtä monta kun tiimiläistäkin.
 3. Osaamisen ja tiedon jakamista pitäisi tapahtua paljon enemmän.
 4. Sitoutuminen yhdessä tehtyihin päätöksiin on vaihtelevaa.
 5. Meidän pitäisi rohkeammin ottaa vastuuta meitä koskevissa päätöksissä. Meille on annettu siihen lupa mutta rohkeutta tarvitaan lisää.
 6. Vuorovaikutus toistemme kanssa olisi hyvä harjoitella.
 7. Kaikkea tekemistä helpottaisi, jos tuntisimme toisemme paremmin.
 8. Jos väittämät tuntuvat tutulta, kamppailet samojen ongelmien kanssa kuin monet muut toimitusjohtajat.

Tiimicoaching on ryhmässä toteutettavaa yksilöcoachingia. Tiimicoachingissa on aina yksi henkilö kerrallaan coachattavana. Kun tavoite tiimicoachingille on kirkas, niin coachingtapaamisten määrä suunnitellaan sen mukaan. Yleensä tapaamisia on 2-5 kpl ja yhden tapaamisen kesto on 1.5 h - 2.5 h.

Aloita lataamalla käytännönläheinen opas coachingista. Siitä selviää mitä Business Coaching on ja miten sinä voit hyödyntää sitä.

Lataa ilmainen Kehity johtajana - hyödynnä coachingia -opas.

Halusimme kirjoittaa sinulle käytännönläheisen oppaan siitä, mitä Business Coaching on ja miten sinä voit hyödyntää sitä. Olemme coachanneet erilaisten organisaatioiden johtoa ja avainhenkilöitä yrittäjinä jo yli kymmenen vuotta.

kehity-johtajana-hyodynna-coachingia

  Olen lukenut ja hyväksynyt tietosuojaselosteen.


  Lataamalla oppaan tilaat samalla Vastuu Valmennuksen uutiskirjeen. Vastuu Valmennuksen uutiskirjeessä saat vinkkejä itsesi ja organisaatiosi kehittämiseen. Kirjeemme ilmestyy sähköpostiisi muutaman kerran vuodessa ja voit koska tahansa perua tilauksesi uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä.

  Mikä on muuttunut coachingin avulla?

  Kaikki esimerkit ovat omilta asiakkailtamme viimeisen 48 kuukauden ajalta.

  En jää enää yksin asioiden kanssa. Saan tukea muilta.

  En halua jäädä asioiden kanssa enää yksin. Pyydän apua ja tukea rohkeammin niin kollegoiltani kuin hallitukseltakin.

  Minusta on tullut inhimillisempi johtaja

  Huomaan, että olen inhimillisempi johtaja nykyään. En voi vaatia mahdottomia muilta. En pysty itsekkään mahdottomiin suorituksiin.

  Aikataulutus on selkeämpää kun ennen

  Minulla on one-to-one keskustelut kalenteroitu ensimmäistä kertaa. Seuraavaksi täytyy panostaa keskustelujen sisältöön.

  Lisätietoja tiimicoachingista

  Tiimicoachingiä hyödynnetään yleisesti esim.

  • tiimin toimintamalleista sopimiseen
  • yhteisten pelisääntöjen luomiseen
  • vuorovaikutuksen kehittämiseen
  • roolien ja vastuiden määrittelemiseen
  • psykologien turvallisuuden lisäämiseen
  • strategian toteuttamisen edistämiseen

  Tiimicoachingin hyödyt ovat mm.

  • Coachaamalla toinen toisiamme saamme samalla vertaistukea
  • Coaching ei tuo valmiita ratkaisuja vaan yhdessä tehdyt ratkaisut varmistavat sitoutumisen päätöksiin
  • Tiimicoachingissa saat ratkaisujen lisäksi valmennusta valmentavaan vuorovaikutukseen
  • Kaikki tiimissä tai yksilötasolla tapahtuva coaching edistää valmentavaa organisaatiokulttuuria
  • Yhdessä oppiminen ja kokemusten vaihtaminen parantaa tiimidynamiikkaa, lisää tekemisen merkityksellisyyttä ja sitoutumista yhteisiin tuloksiin

  Coaching-polku

  Coaching-yhteistyö kanssasi on luottamuksellinen ja tavoitteellinen prosessi, joka koostuu useasta tapaamisista. Prosessin tavoitteet linkittyvät organisaatiosi tavoitteisiin ja kehittämissuunnitelmiin.

  Tapaamiset toteutamme kasvokkain tai virtuaalisesti tai näitä keinoja yhdistelemällä. Sertifioituna coachina pitkä johtamiskokemukseni, vahvat kysymykseni, haastamiseni ja läsnäoloni auttavat sinua näkemään itsesi ja johtajuutesi uudella tavalla ja löytämään ratkaisuja erilaisiin haasteisiin.

  1. Tutustumme

  Yhteistyömme onnistumisen kannalta on tärkeää, että käytämme aikaa toisiimme tutustumiseen, luottamuksen rakentamiseen ja tiimicoachingin menetelmän selventämiseen.

  2. Tavoitteet yhteistyöllemme

  Sovimme toimeksiantajan kanssa tavoitteet yhteistyöllemme.

  3. Tiimicoaching-tapaamiset

  Tapaamme 3-4 viikon välein 2-3 h kerrallaan.

  4. Mitä saimme yhdessä aikaiseksi?

  Coachingprosessin päätyttyä teemme yhteenvedon tuloksista ja varmistamme sovituttujen asioiden toimeenpanon.

  Esimerkki yksilöcoachingista: 

  Tapaan Sinut kahdeksan kertaa kolmen tai neljän viikon välein. Yhden tapaamisen kesto on 1.5 h. Ennen tapaamisia tutustumme ja sen jälkeen sovimme oman esihenkilösi kanssa yhteistyömme tavoitteista. Prosessin puolivälissä ja sen loputtua varmistamme, että etenemme kohti tavoitteita.

  Esimerkki tiimicoachingista:

  Tapaan tiimin neljä kertaan kolmen viikon välein. Yhden tapaamisen kesto on 2.5 h. Ennen tiimien tapaamista sovimme tavoitteet yhteiselle tekemiselle ja lopussa pyydämme palautteen osallistujilta. Ryhmän jäseniä yhdistää samantyyppiset tavoitteet. Varsinaisten tavoitteiden lisäksi valmentava vuorovaikutus tulee osaksi arjen kommunikaatiota.

  Esimerkki yksilö-ja tiimicoachingin yhdistämisestä

  Tapaan tiimien vetäjät henkilökohtaisesti kuusi kertaa neljän viikon välein. Tapaamisen kesto on 1h. Kolmen viikon välein tiimien vetäjät kokoontuvat yhteisen agendan äärelle jakaakseen osaamista toisilleen.

  Energinen ja näkemyksellinen kumppani johtamisen kehittämisessä

  Autamme asiakkaitamme saavuttamaan strategisia tavoitteita johtamista kehittämällä. Palveluihimme kuuluu valmennukset ja coaching johdolle ja esihenkilöille. Johtajille olemme perustaneet vuonna 2014 johtajaverkoston Jyvän. Kaikkea tekemistämme ohjaa halu ja kyky nopeuttaa asiakkaiden tavoitteiden saavuttamista.

  Vahvuuksiamme ovat monipuolinen osaaminen ja kokemus johtamisesta, valmentamisesta ja coachingista.

  Tekemisemme perustuu neljän A:n ympärille; ammattitaito,arvostus, asiakaslähtöisyys ja avoimuus.

  Sirpa Salin-Suolanen
  sirpa.salin-suolanen@vastuuvalmennus.fi
  Soita 0400 425062

  sirpa-salin-suolanen-7409812_E1

  Sirpa on perustanut Vastuu Valmennus Oy:n vuonna 2009. Ennen yrittäjäksi ryhtymistään Sirpa on toiminut erilaisissa johto-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä yli 20 vuotta. Sirpa on unelmatyössään auttamassa asiakkaitaan onnistumaan!

  Yhteistyömme Sirpan kanssa perustuu sopimukseen, jossa kehitämme tekemistä vuositasolla ja kvartaaleittain. Näin varmistamme, että kehittämistoimenpiteet vastaavat liiketoiminnan nopeastikkin muuttuneita tarpeita. Pitkäjänteinen yhteistyö on palkitsevaa ja merkityksellistä meille molemmille.

  - CEO Jukka Koskenkanto, Cloudriven Oy

  Coaching maadottaa, jäsentää ja kerää tekemiseni erinomaisesti yhteen. Kun maadotus on tehty, pääsen coachini kanssa tehokkaasti ja ratkaisukeskeisesti eteenpäin. Tämä lisää omaa työhyvinvointiani ja tuloksellisuuttani.

  - Kirsi Katajainen, palvelupäällikkö Pihlajalinna Oyj

  Ajattelemiselle pitää ottaa aikaa ja siitä syntyy näkemys. Silloin ajatukset eivät sotkeudu lillukanvarsiin, vaan voi keskittyä kokonaisuuksiin. Sain lisää Itsevarmuuttaa siitä, että jos jotain sattuisi, on paljon avoinna olevia ovia.

  Seuraavan kauden tavoitteiden saavuttamiseen pitää tehdä hyvät suunnitelmat. Päätimme varmistaa, että me johtoryhmäläiset voimme keskittyä läsnäoloon ja suunnitelman sisältöön. Fasilitaattori valitsi sopivat menetelmät ja varmisti hyvän energian säilymisen koko tiiviin päivän ajan. Päivän tuloksena syntyi konkreettinen suunnitelma siitä, millä toimenpiteillä, vastuilla ja seurannalla tavoitteet saavutetaan kvartaali kvartaalilta. Vähintäin yhtä tärkeää on, että opimme paljon itsestämme ja toisistamme.

  360-kyselyjen tuloksena johdolle muodostui selkeä käsitys siitä, mitkä ovat suurimmat esihenkilötyön kehittämisalueet. Coachimme ehdotti meille tiimicoachingia näiden kehittämisalueiden menetelmäksi. Olemme tyytyväisiä kolmen tapaamiskerran kokonaisuuteen. Jokainen johtoryhmän jäsen sai olla sekä coachina että coachattavana. Löysimme itsestämme ja toisistamme ajatusmalleja, jotka hidastivat esihenkilötyön sujumista. Toisaalta tunnistimme toisissamme ajattelua ja toimintamalleja, joita kannattaa ehdottomasti monistaa. Huomasimme myös, että meillä on todella paljon piilossa olevaa potentiaalia, joka pitää saada jatkossakin paremmin näkyväksi.

  - CEO Jukka Koskenkanto, Cloudriven Oy

  35

  vuotta kokemusta johtamisesta, valmentamisesta ja coachingista.

  3000

  tuntia asiakastyötä eri toimialoilta.

  10

  vuotta yhteistä matkaa johtajaverkosto Jyvässä.

  logomusta (2)