Ratkaisut johtoryhmille

Ratkaisut johtoryhmille

Valmennustemme tavoitteena on valmentaa johtoryhmätyöskentelystänne kilpailuetu.

Meneekö johtoryhmän kokouksissa suurin osa ajasta tämän päivän ongelmien ratkaisuun?

Kuinka usein tuntuu siltä, että yhteinen, innostava tavoite puuttuu? Koska olette viimeksi ajautuneet konfliktiin, jonka tuloksena olette löytäneet uuden ratkaisun ? Milloin viimeksi sinua on haastettu rakentavasti?

Haluatko, että johtoryhmän toiminta saa organisaatiossanne selkeämmän lisäarvoa tuottavan roolin? Mikään ei kehity itsestään, joten nyt kannattaa aloittaa lähteä rakentamaan kanssamme todellista tiimiä, jonka avulla organisaatio saavuttaa tavoitteensa. Toteutamme johtoryhmävalmennuksia, joissa keskitymme toimivan tiimin osa-alueisiin. Keskitymme juuri niihin asioihin, joita johtoryhmässämme pitää vahvistaa tulosten aikaansaamiseksi.

Sen, minkä lupaamme myös toteutamme:

 • teemme johtoryhmän toiminnan vahvuudet ja kehittämiskohdeet näkyviksi
 • rakennamme yhdessä yhteisen kielen ja toimintamallit haasteiden voittamiseksi
 • vahvistamme johtoryhmän jäsenten keskinäistä luottamusta
 • rohkaisemme avoimuuteen ja jatkuvaan kehittämiseen
 • autamme ja innostamme jokaista johtoryhmän jäsentä ottamaan oman paikkansa ja vastuunsa osana organisaation tärkeintä tiimiä
 • kehitämme tärkeitä asioita yhdessä energisesti ja vastuullisesti huumoria unohtamatta

Haluatko kuulla lisää?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin palaan asiaan 24 tunnin kuluessa.

  Missä asioissa voimme auttaa?

  Johtoryhmävalmennukset

  Johtoryhmä on yrityksen tärkein tiimi

  Menestyvän johtoryhmän jäsenet luottavat toisiinsa, ratkovat konflikteja rakentavasti, sitoutuvat päätöksiin, vaativat toisiltaan vastuullisuutta ja keskittyvät yhteisten tulosten saavuttamiseen.

  Aloita kehittäminen lataamalla johtoryhmätyön tarkistuslista. Sen avulla selvität, millä tasolla johtoryhmätyöskentelynne on tällä hetkellä.

  Oma Valmentaja™

  Uutta tietoa ja ideoita

  Johtaminen ja esihenkilötyö on vaikuttamista. Johtaja tuo omalla käyttäytymisellä rauhaa ja selkeyttä työympäristöön.

  Menestyäkseen omassa työssään esihenkilö tarvitsee hetken, jolloin hän voi pohtia omaa työtään, oppia ja oivaltaa. Koska esihenkilön tärkeä tehtävä on luoda toivoa, on huolehdittava, että hän jaksaa olla optimistinen ja toimia määrätietoisesti.

  Oma Valmentaja on tehokas ja innostava tapa tukea johdon ja esihenkilön onnistumista.

  Valmentava johtaminen -valmennus

  Hyvät vuorovaikutustaidot ovat johtajan tärkeintä substanssia.

  Valmentavan johtajan johtamistyyli perustuu yksilöiden ja tiimien kehittämiseen, innostamiseen ja onnistumisten edellytysten varmistamiseen. Valmentava johtaja toimii valmentaja, pyrkien ohjaamaan ja tukemaan tiimiläisiään, jotta he voivat saavuttaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja kehittyä ammatillisesti.

  Valmennukset räätälöidään organisaation tarpeisiin sopivaksi.

  Fasilitointi

  Fasilitointi hyödyntää tiimissä olevan viisauden yhteiseen käyttöön

  Fasilitointi edistää tehokasta tiimityöskentelyä, päätöksentekoa ja vuorovaikutusta, mikä johtaa parempiin tuloksiin ja parantaa tiimin dynamiikkaa. Fasilitointi tukee erinomaisesti valmentavan ja inhimillisen johtamisen tyyliä, joissa halutaan kaikkien osallisten osaaminen käyttöön, sitoutetaan ihmiset oman työn suunnitteluun ja tuunaamiseen ja jossa tarjotaan tiimiläisille merkityksellisyyden kokemista omassa työssään ja työyhteisössä.

  Profiilit ja mittaukset

  Yksilöiden ja tiimien kehittymisen tukena kannattaa hyödyntää luotettavia työkaluja.

  Mikä on luotettavien ja laajasti tunnettujen työkalujen merkitys kehittymisessä?

  Yksinkertaistaen niiden tavoite on tukea yksilön ja organisaation kehittymistä kohti tavoitteita. Työkalut siis antavat tilannekuvan tämän hetkisestä tilanteesta suhteessa tavoitteisiin ja ne antavat myös sytykkeitä kehittymisen edistämiseen.

  Seuraavan kauden tavoitteiden saavuttamiseen pitää tehdä hyvät suunnitelmat. Päätimme varmistaa, että me johtoryhmäläiset voimme keskittyä läsnäoloon ja suunnitelman sisältöön. Fasilitaattori valitsi sopivat menetelmät ja varmisti hyvän energian säilymisen koko tiiviin päivän ajan. Päivän tuloksena syntyi konkreettinen suunnitelma siitä, millä toimenpiteillä, vastuilla ja seurannalla tavoitteet saavutetaan kvartaali kvartaalilta. Vähintäin yhtä tärkeää on, että opimme paljon itsestämme ja toisistamme.

  Avoimuus ja rentous on lisääntynyt joryn kokouksissa. Tällaisessa fiiliksessä olemme uskaltautuneet jo haastaa toisiamme reippaammin ja rakentavasti. Emme olisi tässä tilanteessa ellemme olisi ottaneet aikaa joryn toiminnan kehittämiseen. Odotamme innolla vuoden lopussa toteuttavan uuden mittauksen tuloksia. Olen kuitenkin luottavainen; olemme varmasti parempia kaikilla Patrick Lencionin tiimin viiden toimintatason osa-alueilla. Kehitettävää on kuitenkin aina ja mielellämme hyödynnämme Sirpan haastamista ja toimintatapaa myös jatkossa.

  360-kyselyjen tuloksena johdolle muodostui selkeä käsitys siitä, mitkä ovat suurimmat esihenkilötyön kehittämisalueet. Coachimme ehdotti meille tiimicoachingia näiden kehittämisalueiden menetelmäksi. Olemme tyytyväisiä kolmen tapaamiskerran kokonaisuuteen. Jokainen johtoryhmän jäsen sai olla sekä coachina että coachattavana. Löysimme itsestämme ja toisistamme ajatusmalleja, jotka hidastivat esihenkilötyön sujumista. Toisaalta tunnistimme toisissamme ajattelua ja toimintamalleja, joita kannattaa ehdottomasti monistaa. Huomasimme myös, että meillä on todella paljon piilossa olevaa potentiaalia, joka pitää saada jatkossakin paremmin näkyväksi.

  - CEO Jukka Koskenkanto, Cloudriven Oy

  Johtoryhmän kokoontumisilla on vain yksi kirkas tavoite: mahdollistaa tiimeillemme strategisten tavoitteiden toteuttamisen.

  Tähän me kaikki joryläiset olemme sitoutuneet.

  Yhteinen kirkas maali jämäköittää jorymme toimintaa ja se näkyy myös tuloksissa.

  35

  vuotta kokemusta johtamisesta, valmentamisesta ja coachingista.

  3000

  tuntia asiakastyötä eri toimialoilta.

  10

  vuotta yhteistä matkaa johtajaverkosto Jyvässä.

  logomusta (2)