Ratkaisut tiimeille

Ratkaisut tiimeille

Valmennustemme tavoitteena on valjastaa tiimienne potentiaali täysimääräisesti yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Onko teidän tiimillä yhteinen päämäärä?

Voiko tiimissänne jokainen olla oma itsensä vahvuuksineen ja kehityskohteineen? Uskalletaanko tiimeissä ottaa riskejä? Vai pelataanko teillä varman päälle ? Haluavatko tiimiläiset tulla toimistolle tapaamaan toisiaan?

Mitä voisitte yhdessä saavuttaa enemmän? Vastauksemme on vaikka mitä, mutta se ei tapahdu itsestään. Tiimin rakentamisessa kannattaa hyödyntää siihen erikoistuneita ammattilaisia. Tiimin rakentamista ja vahvistamista ei voi ulkoistaa, mutta me olemme auttamassa teitä sen rakentamisessa.

Miksi tiimityöskentelyn vahvistamiseen kannattaa investoida?

 • Monimutkaisessa toimintaympäristössä ja muutoksessa kukaan ei pärjää yksin. Tiimiläisten monipuolinen osaaminen ja potentiaali kannattaa valjastaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen.
 • Kaikki me kaipaamme merkityksellistä tekemistä. Sitä lisää se, että jokainen pääsee tuunaamaan omaa työtään ja vaikuttamaan oman työympäristön tekemiseen ja kehittämiseen.
 • Kun tiimiläiset pääsevät vaikuttamaan asioihin, he sitoutuvat myös muutosten toteuttamiseen.
 • Yhdessäohjautuvat tiimit työskentelevät motivoituneesti kohti tavoitteita. Omaa työtä koskevia ratkaisut kannattaa tehdä siellä, missä työkin.
 • Tiimin vetäjä voi keskittyä siihen, että tiimillä on parhaat mahdolliset tavata työskennellä ja kehittyä tekemisessä. Näinä haastavina aikoina kannattaa panostaa toivon luomiseen ja uskon vahvistamiseen.

Tiimityöskentelyn kehittämisessä hyödynnämme tiimicoachingia, siihen yhdistettyä henkilökohtaista Oma Valmentaja ™-palvelua ja fasilitointipalvelua.

Haluatko kuulla lisää?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin palaan asiaan 24 tunnin kuluessa.

  Missä asioissa voimme auttaa?

  Tiimicoaching

  Ratkaisukeskeistä yhteistyötä

  Coaching on tavoitteellista yhteistyötä, joka pohjautuu coachattavan voimavaroihin ja vahvuuksiin. Yhteistyö on kokonaisvaltaista itsensä kehittämistä, jossa coachattavan oman tavoitteet yhdistetään organisaation tavoitteisiin.

  Coachingin hyödyt näkyvät välittömästi kun coachattava vie oivallukset ja ideat käytäntöön.

  Oma Valmentaja™

  Uutta tietoa ja ideoita

  Johtaminen ja esihenkilötyö on vaikuttamista. Johtaja tuo omalla käyttäytymisellä rauhaa ja selkeyttä työympäristöön.

  Menestyäkseen omassa työssään esihenkilö tarvitsee hetken, jolloin hän voi pohtia omaa työtään, oppia ja oivaltaa. Koska esihenkilön tärkeä tehtävä on luoda toivoa, on huolehdittava, että hän jaksaa olla optimistinen ja toimia määrätietoisesti.

  Oma Valmentaja on tehokas ja innostava tapa tukea johdon ja esihenkilön onnistumista.

  Valmentava johtaminen -valmennus

  Hyvät vuorovaikutustaidot ovat johtajan tärkeintä substanssia.

  Valmentavan johtajan johtamistyyli perustuu yksilöiden ja tiimien kehittämiseen, innostamiseen ja onnistumisten edellytysten varmistamiseen. Valmentava johtaja toimii valmentaja, pyrkien ohjaamaan ja tukemaan tiimiläisiään, jotta he voivat saavuttaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja kehittyä ammatillisesti.

  Valmennukset räätälöidään organisaation tarpeisiin sopivaksi.

  Fasilitointi

  Fasilitointi hyödyntää tiimissä olevan viisauden yhteiseen käyttöön

  Fasilitointi edistää tehokasta tiimityöskentelyä, päätöksentekoa ja vuorovaikutusta, mikä johtaa parempiin tuloksiin ja parantaa tiimin dynamiikkaa. Fasilitointi tukee erinomaisesti valmentavan ja inhimillisen johtamisen tyyliä, joissa halutaan kaikkien osallisten osaaminen käyttöön, sitoutetaan ihmiset oman työn suunnitteluun ja tuunaamiseen ja jossa tarjotaan tiimiläisille merkityksellisyyden kokemista omassa työssään ja työyhteisössä.

  Yhteistyömme Sirpan kanssa perustuu sopimukseen, jossa kehitämme tekemistä vuositasolla ja kvartaaleittain. Näin varmistamme, että kehittämistoimenpiteet vastaavat liiketoiminnan nopeastikkin muuttuneita tarpeita. Pitkäjänteinen yhteistyö on palkitsevaa ja merkityksellistä meille molemmille.

  - CEO Jukka Koskenkanto, Cloudriven Oy

  Coaching maadottaa, jäsentää ja kerää tekemiseni erinomaisesti yhteen. Kun maadotus on tehty, pääsen coachini kanssa tehokkaasti ja ratkaisukeskeisesti eteenpäin. Tämä lisää omaa työhyvinvointiani ja tuloksellisuuttani.

  - Kirsi Katajainen, palvelupäällikkö Pihlajalinna Oyj

  Ajattelemiselle pitää ottaa aikaa ja siitä syntyy näkemys. Silloin ajatukset eivät sotkeudu lillukanvarsiin, vaan voi keskittyä kokonaisuuksiin. Sain lisää Itsevarmuuttaa siitä, että jos jotain sattuisi, on paljon avoinna olevia ovia.

  Seuraavan kauden tavoitteiden saavuttamiseen pitää tehdä hyvät suunnitelmat. Päätimme varmistaa, että me johtoryhmäläiset voimme keskittyä läsnäoloon ja suunnitelman sisältöön. Fasilitaattori valitsi sopivat menetelmät ja varmisti hyvän energian säilymisen koko tiiviin päivän ajan. Päivän tuloksena syntyi konkreettinen suunnitelma siitä, millä toimenpiteillä, vastuilla ja seurannalla tavoitteet saavutetaan kvartaali kvartaalilta. Vähintäin yhtä tärkeää on, että opimme paljon itsestämme ja toisistamme.

  360-kyselyjen tuloksena johdolle muodostui selkeä käsitys siitä, mitkä ovat suurimmat esihenkilötyön kehittämisalueet. Coachimme ehdotti meille tiimicoachingia näiden kehittämisalueiden menetelmäksi. Olemme tyytyväisiä kolmen tapaamiskerran kokonaisuuteen. Jokainen johtoryhmän jäsen sai olla sekä coachina että coachattavana. Löysimme itsestämme ja toisistamme ajatusmalleja, jotka hidastivat esihenkilötyön sujumista. Toisaalta tunnistimme toisissamme ajattelua ja toimintamalleja, joita kannattaa ehdottomasti monistaa. Huomasimme myös, että meillä on todella paljon piilossa olevaa potentiaalia, joka pitää saada jatkossakin paremmin näkyväksi.

  - CEO Jukka Koskenkanto, Cloudriven Oy

  35

  vuotta kokemusta johtamisesta, valmentamisesta ja coachingista.

  3000

  tuntia asiakastyötä eri toimialoilta.

  10

  vuotta yhteistä matkaa johtajaverkosto Jyvässä.

  logomusta (2)