Suunta on hyvä, mutta matkaa on jäljellä

“Suunta on hyvä, mutta matkaa on jäljellä. Olennaista on, että mukana ovat oikeat henkilöt. Nyt on, ja matka etenee suoraan valtatietä pitkin eikä kiemurrellen kinttupoluilla.”

Tämä lainaus on avoin kommentti kyselystä, jonka lähetimme syyskuussa 2021 suomalaisten pk-yritysten toimitusjohtajille. Kysyimme toimitusjohtajilta, mitä mieltä he ovat johtoryhmiensä tiimityöskentelystä. Kyselyyn vastasi 33 toimitusjohtajaa, joista yli puolet oli Uudeltamaalta. Kysymykset koskivat johtoryhmien keskinäistä luottamusta, sitoutuneisuuutta, konkfliktien käsittelyä, tilivelvollisuutta ja tulostietoisuutta. Nämä ominaisuudet ovat menestyskirjalijan ja liikkeenjohdon konsultin Patrick Lencionin mukaan hyvän tiimityön peruspilareita. Vastausten perusteella voi vetää johtopäätöksen, että suomalaisissa johtoryhmissä on aitoa tiimitekemistä mutta myös parannettaa löytyy. Toimitusjohtajat antoivat parhaimmat arviot johtoryhmäläisten sitoutumisesta johtoryhmätyöskentelyyn. Johtoryhmissä sekä onnistumiset että epäonnistumiset ovat yhteisiä ja kollegojen monipuolista osaamista osataan hyödyntää.

”Yleisin virhe on huonot kohtaamiset.”

Näin väittää Patrick Lencioni. Selvityksen tulokset vahvistivat myös omaa käsitystäni johtoryhmätyöskentelyn keskeisemmästä kehittämiskohteesta, vuorovaikutuksesta. Useiden vuosien kokemukseni johtoryhmätyöskententelystä sekä osallistujana että valmentajana rohkaisee minut väittämään: mitä paremmin tunnemme omat vahvuutemme ja kehityskohteemme ja mitä paremmin ymmärrämme ja hyödynnämme erilaisuutta, sitä helpommin ja nopeammin saavutamme tuloksia. Toistemme ja itsemme parempi ymmärtäminen ei tapahtu itsestään, vaan se vaatii aikaa ja pysähtymistä. Vuorovaikutuksen kehittämiseen ja vahvistamiseen käytettävä aika on investointi, jonka ROI on moninkertainen suhteessa investoinnin hintaan. Kun osaamme ja rohkenemme haastaa toisiamme enemmän ja kyseenalaistaa kollegan näkemyksiä ja tekemisiä rakentavammin, löydämme ongelmia ja haasteita, jotka muodostuvat mahdollisuuksiksi.Kun mahdollisuuksista syntyy onnistumisia, saamme aikaiseksi positiivisenkierteen, jossa on helppo hengittää ja tehdä tulosta.