Coaching

Coaching on tavoitteellista ja ratkaisukeskeistä kumppanuutta, joka pohjautuu coachattavan voimavaroihin ja vahvuuksiin.

Johtaja, miten hyödyt siitä, että arvioit ja jalostat ajatteluasi luottamuksellisesti ja tavoitteellisesti?

Coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi sinua henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalisi täysipainoiseen hyödyntämiseen (International Coach Federation, ICF:n määritelmä). Tehtäväni coachina on tukea ja kannustaa sinua löytämään kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopivat ajattelu- ja toimintatavat.

Coachaan yksilöitä, ryhmiä tai tiimejä. Kun haluat saada aikaiseksi isompaa muutosta toimintaan, suosittelen hybridimallia, jossa samanaikaisesti on meneillään sekä yksilö- että ryhmäcoachingprosesseja. Suunnittellaan prosessit yhdessä niin, että ne vastaavat tarpeitasi. Tavoitteellisessa työskentelyssä hyödynnän mm. Everything DiSC-tuoteperheen työkaluja ja 360-arviointeja. Roolit yhteistyömme aikana ovat selkeät; minä coachina vastaan prosessin etenemisestä kohti tavoitteita ja sinun vastuullasi on ideoiden ja oivallusten toimeenpano. Ammattimaisesti toteutetulla yhteistyöllä varmistamme coachingin vaikuttavuuden ja hyödyt sinulle ja koko organisaatiollesi.

Tarjoan myös Oma Valmentaja™ -palvelua. Palvelu on helppo, nopea ja vaivaton tapa varata esihenkilöille hetki aikaa omaan ajatteluun, kehittymiseen ja luottamukselliseen keskusteluun oman valmentajan kanssa. Lue lisää Oma Valmentaja™-palvelusta.

Coaching-polku

Coaching-yhteistyö kanssasi on luottamuksellinen ja tavoitteellinen prosessi, joka koostuu useasta tapaamisista. Prosessin tavoitteet linkittyvät organisaatiosi tavoitteisiin ja kehittämissuunnitelmiin.

Tapaamiset toteutamme kasvokkain tai virtuaalisesti tai näitä keinoja yhdistelemällä. Sertifioituna coachina pitkä johtamiskokemukseni, vahvat kysymykseni, haastamiseni ja läsnäoloni auttavat sinua näkemään itsesi ja johtajuutesi uudella tavalla ja löytämään ratkaisuja erilaisiin haasteisiin.

1. Tutustumme

Yhteistyömme onnistumisen kannalta on tärkeää, että käytämme aikaa toisiimme tutustumiseen ja luottamuksen rakentamiseen.

2. Tavoitteet yhteistyöllemme

Sovimme sinun ja mahdollisesti myös esihenkilösi kanssa tavoitteet yhteistyöllemme.

3. Coaching-tapaamiset

Tapaamme 3-4 viikon välein 1-2 tuntia kerrallaan.

4. Väliarviointi

Väliarviointi siitä, miten olemme edistäneet tavoitteiden saavuttamista. Myös esihenkilö voi osallistua tähän tapaamiseen.

5. Coaching-tapaamiset

Tapaamisemme jatkuvat yhdessä sopimallamme rytmillä.

6. Mitä saimme yhdessä aikaiseksi?

Coachingprosessin päätyttyä teemme yhteenvedon tuloksista. Myös esihenkilö voi osallistua tähän tapaamiseen.

Esimerkki yksilöcoachingista: 

Tapaan Sinut kahdeksan kertaa kolmen tai neljän viikon välein. Yhden tapaamisen kesto on 1.5 h. Ennen tapaamisia tutustumme ja sen jälkeen sovimme oman esihenkilösi kanssa yhteistyömme tavoitteista. Prosessin puolivälissä ja sen loputtua varmistamme, että etenemme kohti tavoitteita.

Esimerkki ryhmäcoachingista:

Tapaan tiimin neljä kertaan kolmen viikon välein. Yhden tapaamisen kesto on 2.5 h. Ennen tiimien tapaamista sovimme tavoitteet yhteiselle tekemiselle ja lopussa pyydämme palautteen osallistujilta. Ryhmän jäseniä yhdistää samantyyppiset tavoitteet. Varsinaisten tavoitteiden lisäksi valmentava vuorovaikutus tulee osaksi arjen kommunikaatiota.

Esimerkki hybridicoachingista:

Tapaan  tiimien vetäjät henkilökohtaisesti kuusi kertaa neljän viikon välein. Tapaamisen kesto on 1h. Kolmen viikon välein tiimien vetäjät kokoontuvat yhteisen agendan äärelle jakaakseen osaamista toisilleen.Tavoiteasetanta ja palautteen anto kuuluvat myös hybridimalliin.

Varaa ilmainen alkukartoitus! Saat nopeasti (15 min) tiedon miten ja kuinka nopeasti hyötyisit palveluistani.

Varaa ilmainen alkukartoitus! Nopea 15 min kartoitus hyödyistä.

Coachingin tyypillisiä käyttötilanteita ovat:

Itsensä johtaminen jatkuvassa muutoksessa

Hyvä johtaminen vaatii johtajalta myös hyviä itsensä johtamisen taitoja. Näinhin taitoihin kuuluvat myös myötätunto itseään kohtaan ja resilienssitaidot. Hyvät itsensä johtamisen taidot ovat välttämätön pohja hyvälle muiden johtamiselle.

Uuden vastuualueen haltuunotto

Kun henkilön vastuualueet laajenevat esimerkiksi asiantuntijasta esihenkilöksi coachin tuki auttaa oman roolin haltuunotossa muutosvaiheessa. Coachingia kannattaa hyödyntää myös esimerkiksi uuden henkilön perehdytyksessä.

Executive coaching

Mitä korkeammalla organisaatiossa johtaja on, sitä yksinäisempää voi tekeminen olla. Oma coach luo turvallisen ja luottamuksellinen ympäristön ajattelulle ja kehittämiselle. Coaching sopii hyvin kokeneiden johtajien haastamiseen ja kehittymisen tukemiseen.

Muutoksen arkeen vienti

Muutoksen johtaminen vaatii pitkäjänteistä ja suunnitelmallista tekemistä.Coachingin avulla  löydetään keinot siihen, että muutos saadaan näkymään ajattelussa ja arjen tekemisessä.

Tarjoan käyttöösi pitkän kokemukseni vaativista johtotehtävistä, yli kymmenen vuoden kokemukseni johdon coachaamisesta, jatkuvasti päivittyvän ammattitaitoni, toimivat työkalut ja intohimoni johtajien auttamiseen.

Vastaan koko prosessista ensimmäisestä kontaktista aina loppuyhteenvetoon asti.

valmennukset

Asiakkaiden kommentteja

"Ajattelemiselle pitää ottaa aikaa ja siitä syntyy näkemys. Silloin ajatukset eivät sotkeudu lillukanvarsiin, vaan voi keskittyä kokonaisuuksiin. Sain lisää Itsevarmuuttaa siitä, että jos jotain sattuisi, on paljon avoinna olevia ovia."

” Coaching maadottaa, jäsentää ja kerää tekemiseni erinomaisesti yhteen. Kun maadotus on tehty, pääsen coachini kanssa tehokkaasti ja ratkaisukeskeisesti eteenpäin. Tämä lisää omaa työhyvinvointiani ja tuloksellisuuttani.”

Tyytyväisiä coaching-asiakkaita

pihlajalinna-150x150
dextella
bim finland
kouvola-150x150

Coachingin hyötyjä organisaation näkökulmasta

 • tuottavuus nousee
 • työhyvinvointi paranee
 • tiimityöskentely kehittyy
 • henkilöstön sitoutumisen työnantajaan lisääntyy
 • työn merkityksellisyys lisääntyy
 • vuorovaikutus paranee
 • johtaminen kehittyy valmentavaan suuntaan

Coachingin hyötyjä yksilön näkökulmasta

 • hallinnan tunne omasta elämästä paranee
 • priorisointitaidot kehittyvät
 • minäkuva vahvistuu
 • itseluottamus lisääntyy
 • johtajaidentiteetti vahvistuu
 • suunnitelmallisuus lisääntyy
 • tekemisen mielekkyys kasvaa
kehity-johtajana-hyodynna-coachingia

Lataa ilmainen Kehity johtajana - hyödynnä coachingia -opas.

Halusimme kirjoittaa sinulle käytännönläheisen oppaan siitä, mitä Business Coaching on ja miten sinä voit hyödyntää sitä. Toivottavasti saat oppaasta uusia ajatuksia kehittymiseesi.

Olemme coachanneet erilaisten organisaatioiden johtoa ja avainhenkilöitä yrittäjinä jo yli kymmenen vuotta. Olemme kansainvälisten ja kansallisten standardien mukaisesti sertifioituja coacheja.

  Olen lukenut ja hyväksynyt tietosuojaselosteen.


  Lataamalla oppaan tilaat samalla Vastuu Valmennuksen uutiskirjeen. Vastuu Valmennuksen uutiskirjeessä saat vinkkejä itsesi ja organisaatiosi kehittämiseen. Kirjeemme ilmestyy sähköpostiisi muutaman kerran vuodessa ja voit koska tahansa perua tilauksesi uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä.