Profiilit ja mittaukset

Miksi tehdä henkilöprofiileja tai mitata tiimin toimivuutta? Yksinkertaistaen niiden tavoite on tukea yksilön ja organisaation kehittymistä kohti tavoitteita.

Tieteellisesti tutkitut henkilöprofiilit, kuten vastaajan luontaista toimintatapaa mittaava Everything DiSC tai henkilökohtaista johtamistyyliä määrittelevä johtajuusprofiili Everything DiSC Work of Leaders, ovat työkaluja, joiden luotettavuus on poikkeuksellisen korkea. 360º-mittauksissa saa palautetta oman työn ja toiminnan kehittämiseen esimieheltä, kollegoilta ja henkilöstöltä. Toimiva työyhteisö -mittaus on markkinoiden tehokkain tapa selvittää työyhteisön tilanne.

Kehittymisen tueksi

 • vastaajan luontaista toimintatapaa mittaava Everything DiSC työyhteisö -profiili 
 • itsensä ymmärtämiseen ja kehittämiseen myyjänä keskittyvä työväline Everything DiSC Sales-profiili
 • henkilökohtaista johtamistyyliä määrittelevä Everything DiSC johtajuus -profiili 
 • työn tekemistä ohjaavia asenteita, tapoja ja motiiveja mittaava Wopi (Work Personality Inventory)
 • tehokas ja kattava palaute esimieheltä, kollegoilta ja henkilöstöltä 360º-mittauksilla 
 •  työyhteisön tilannetta kartoittamaan Toimiva työyhteisö -mittaus ja räätälöidyt henkilöstökyselyt 

Everything DiSC®️-työyhteisöprofiili

Minkälainen olet vuorovaikuttajana? Mitkä ovat omat vahvuutesi ja kehittämisalueesi? Vahvistanko luottamusta käyttäytymiselläni arjessa? Miten saisin ihmiset mukaan muutoksen toteuttamiseen?  Everything DiSC -työyhteisöprofiili vahvistaa käsitystäsi omasta vuorovaikutustyylistäsi ja sen kehittämisalueista. Everything DiSC-työyhteisöprofiili antaa sinulle konkreettisen työkalun myös muiden ihmisten erilaisiin vuorovaikutustyyleihin. Erilaisuuden tiedostaminen ja hyväksyminen ja oman vuorovaikutuksen mukauttaminen vastaanottajien tyyleihin tehostaa kommunikaatiota ja parantaa omaa ja koko työyhteisön toimivuutta ja viihtyvyyttä.

Profiili on konkreettinen työkalu, joka vahvistaa käsitystä itsestä vuorovaikuttajana ja auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään erilaisia tyylejä ja mukauttamaan oman tyylin vastaanottajien mukaan. Oma tyylisi vuorovaikuttajana vaikuttaa siihen, miten toimit arjessa, miten ratkaiset ongelmia, mikä on tyylisi hallita muutosta ja miten täytät ammatillisia tarpeitasi? Käyttäytymiselläsi joko rakennat luottamusta tai päinvastoin. Kaikki johtaminen on vuorovaikutusta ja siinä onnistuminen takaa tulokset koko organisaatiolle. Halusta ja kyvystä vuorovaikutta on tullut yksilö-ja organisaatiotasolla kilpailuetu, jota ei voi kopioida. Vuorovaikutuksessa kehittyminen ei ole vain johtajien velvollisuus, vaan se koskee meitä kaikkia.

Everything DiSCâ-työyhteisöprofiili on maailman tunnetuin henkilöprofiloinnin työkalu. Sen systemaattinen kehitys ja tutkimustyö on alkanut 1960-luvulla. Nyt elämme kolmatta kehityssukupolvea. Arvioinnissa käytetään adaptiiivista testimenetelmää, jossa kysymykset räätälöidään yksilön vastausten perusteella ja näin vastaajan tyylin määrittely on mahdollisimman täsmällinen. Minimissään kysymysten määrä on 70.

Everything DiSCâ-työyhteisöprofiilin kysymyksiin vastaat verkossa. Vastattuasi siihen saat raportin, joka kertoo sinun vuorovaikutustyylisi, työskentelysi prioriteetit, motivaatio-,ja stressitekijät ja konkreettiset vinkit kehittymiseesi.

Pyydä itsellesi oma malliraportti oheisella lomakkeella.

Everything DiSCâ-työyhteisöprofiili voidaan toteuttaa myös ryhmätasolla, jolloin vahvistuu käsitys tiimin vahvuuksista ja kehittämisalueista.

Mihin tilanteisiin Everything DiSC-työyhteisöprofiili sopii:

 • Osaksi coachingprosessia ja sen tavoiteasetannan vahvistamiseen
 • Oman itsensä tuntemisen lisäämiseen
 • Rekrytointipäätösten tukemiseen
 • Johtamisen ja johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen
 • Tiimi-ja ryhmätyöskentelyn vahvistamiseen
 • Strategian arkeen vientiin

Everything DiSC® Sales

Tunne asiakkaasi, luo parempia asiakaskokemuksia!

 • Sales-profiili auttaa ymmärtämään oman tyylisi myyjänä ja mukauttamaan toimintaasi asiakkaan tarpeiden ja DiSC-tyylin mukaan.
 • Huom: arviointikyselyn ja profiilin kieli on englanti

Pyydä itsellesi oma malliraportti oheisella lomakkeella.

Everything DiSC®️-johtajuusprofiili

Mitkä ovat vahvuutesi johtajana ? Missä johtamisen osa-alueissa haluat olla vielä parempi ? Everything DiSC -johtajuusprofiili (Work of Leaders) auttaa sinua tunnistamaan oman johtamistyylisi sekä tiedostamaan vahvuutesi ja kehittämiskohteesi johtajana. Sen avulla voit verrata omaa johtamistapaasi johtamisen parhaisiin käytäntöihin ja saat kehittämisvinkkejä omaan toimintaasi.

Profiili on konkreettinen työkalu, joka haastaa kysymään, ymmärränkö omaa käyttäytymistäni ja sitä, minkälainen vaikutus tavallani toimia johtajana on johtamieni ihmisten tehokkuuteen. Johtaja pystyy mukauttamaan omaa vuorovaikutustaan erilaisten tilanteiden ja tarpeiden mukaan, kun hän tunnistaa sekä omat että johtamiensa ihmisten toimintatavat. Omaa toimintatapaamme mukauttamalla pystymme vastaamaan paremmin erilaisten ihmisten välillä hyvinkin erilaisiin tarpeisiin ja lisäämään näin esimerkiksi heidän sitoutumista ja suoritustasoa.

DiSC-tyyli vaikuttaa siihen, miten toimit erilaisissa tilanteissa. Se ei kerro onnistumistasi tai epäonnistumisestasi erilaisissa johtajuuteen liittyvissä tilanteissa, vaan siitä, mitä kukin vaihe sinulta vaatii.

Everything DiSC-johtajuusprofiili perustuu laajaan johtajuustutkimukseen, jonka pohjalta on tunnistettu johtajuuteen liittyviä parhaita käytäntöjä. Arviointiin on luotu 18 osa-alueen malli, joka on ryhmitelty kolmeen pääteemaan: vision muodostamiseen, henkilöstön sitoutumismahdollisuuksien luomiseen ja toimeenpanomalleihin.

Everything DiSC-ohtajuusprofiilia varten arvioit omaa johtamiskäyttäytymistäsi verkossa tehtävässä kyselyssä. Vastattuasi siihen saat raportin, joka kertoo haasteesi ja vahvuutesi johtajana ja pystyt vertaamaan omaa johtamistapaasi johtamisen parhaisiin käytäntöihin.

Everything DiSC-johtajuusprofiilin vaikuttavuutta voidaan tehostaa tuomalla oman näkökulman rinnalle muiden näkemyksiä 360 palautteiden avulla.Profiili voidaan toteuttaa myös ryhmä-ja tiimitasolla, joilloin vahvistuu käsitys tiimin vahvuuksista ja kehittämisalueista.

Pyydä itsellesi oma malliraportti oheisella lomakkeella.

Mihin tilanteisiin Everything DiSC-johtajuusprofiili sopii:

 • Osaksi coachingprosessia ja sen tavoiteasetannan vahvistamiseen
 • Johtamisen ja johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen
 • Tiimi-ja ryhmätyöskentelyn vahvistamiseen
 • Strategian jalkauttamisen tehostamiseen

360º -mittaukset

360º -mittausten avulla johtaja, esimies tai asiantuntija saa palautetta oman työnsä ja toimintansa kehittämiseen esimieheltään, kollegoiltaan ja henkilöstöltä. Lisäksi hän tekee itsearvioinnin.

Käytössämme on erilaisia 360 -mittauksia:

 • Joustavuus ja luottamus 360 sopii erinomaisesti niihin tilanteisiin, joissa pitää aikaansaada nopeasti muutosta
 • Johtajuus 360 tukee ja syventää johtajuusprofiilin käyttöä
 • Osaava esimies 360 on tarkoitettu erityisesti niihin tilanteisiin, joissa halutaan pysyvämpi organisaatiomittari tilanteessa, joissa esimerkiksi tuloskortissa on tavoitteet hyvälle johtamiselle ja onnistuminen sekä kehittyminen halutaan systematisoida
 • Klassinen 360 on tehty suoritusten johtamiseen.

Wopi

Wopi (Work Personality Inventory) on itsearviointimenetelmä, joka auttaa ymmärtämään omia motiiveja, ajattelutapoja ja asenteita. Motiivit ohjaavat toimintaa, ajattelu muovaa suunnittelua ja ongelmanratkaisua. Wopi antaa arvokasta tietoa henkilökohtaiseen kasvuun ja parantavaa valmiuksia kehittyä työssä.

Pyydä itsellesi oma malliraportti oheisella lomakkeella.


Sitä saat, mitä mittaat! Kun organisaation ja ihmisten kehittämiselle asetetaan tavoitteita ja mittareita ja edistymistä seurataan oikeilla työkaluille, niin edistyminen on mahdollista. Työkalut eivät ole pääasia, vaan väline, joka tuo kehittämiseen hyvällä tavalla konkretiaa.

Hyödyt

 • kehittää vuorovaikutustaitoja
 • auttaa tiedostamaan erilaisuuden merkitystä ja hyötyä
 • kehittää johtamistaitoja
 • tehostaa ryhmä-ja tiimityöskentelyä
 • lisää itsetuntemusta ja vahvistaa minä-kuvaa
 • auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita johtajana
 • parantaa organisaation tuloksentekokykyä