Ratkaisumyynnin valmennukset

Parempaa vuorovaikutusta, parempia myyntituloksia

Robotisaation ja digitalisaation eteneminen vahvistavat entisestään henkilökohtaisen myyntityön merkitystä yritysten välisessä kaupankäynnissä. Teknologian kehitys auttaa myyjää keskittymään omaan roolinsa asiakkaiden tarpeiden kuuntelijana ja auttajana. Yritysympäristössä myynti on asiakkaan auttamista niin, että hän saavuttaa omat businesstavoitteensa monimutkaisessa ja kovaa vauhtia muuttuvassa toimintaympäristössä. Hyvän b-to-b-myyjän tärkeimpiä ominaisuuksia ovat oikea asenne omaa työtään kohtaan, kyky johtaa itseään ja halu ja kyky vuorovaikuttaa. Vasta näiden ominaisuuksien jälkeen tulevat omien tuotteiden ja palvelujen osaaminen. Hyvä myyjä pääsee menestymään organisaatiossa, joka arvostaa myyntityötä ja joka on virittänyt omat prosessinsa tukemaan myyjän onnistumista. Myyntijohtaja varmistaa tiiminsä onnistumisen eväät. Ratkaisumyynnin kuvaan prosessina näin

Asiakaskohtaisesti rakennetut myyntivalmennukseni keskittyvät yllä kuvatun prosessin hiomiseen ja siinä vaadittavien taitojen treenaamiseen kannustavassa ja ammattimaisessa ympäristössä. Prosessi aloitetaan myyjäkohtaisten vuorovaikutustaitojen itsearvioinnilla (DiSC Sales). Valmennussarjaan kuuluu myös yhteiset asiakaskäynnit myyjän kanssa ja kannustava palautteen anto heti käynnin jälkeen.

Myyntijohdon valmennukset keskittyvät myyntiprosessin johtamisen taitojen vahvistamiseen.

Esimerkkejä myynnin valmennuksistani:

 • Myyntivalmennus uudelle tiimille organisaatiomuutosten jälkeen
 • Myyntivalmennus organisaatiolle, jonka painopiste siirtyi tuotemyynnistä ratkaisumyyntiin
 • Myyntivalmennus myyntitiimien uusille esimiehille
 • Valmennus myyntijohtajalle, joka nousi johtotehtäviin tiimin sisältä
 • Valmennus myyntitiimille,joka halusi uutta virtaa ja näkökulmaa tekemiseensä

Myyntijohtajana minulle suurin anti Sirpan kanssa pidetystä valmennuksesta oli se, kun rakensimme yhdessä myynnin johtamisen mallin. Mallissa johdan ensisijaisesti tiimiläisiäni,en siis pelkkää prosessia.

Hyödyt

 • Myyntitulokset paranevat
 • Asiakaskokemus vahvistuu
 • Suosittelijoiden määrä lisääntyy
 • Motivaatio kasvaa, kun kaikki pääsevät kehittämään omaa työtään
 • Myynnin johtaminen tehostuu
 • Myynnin kehittämiselle löytyy punainen lanka omasta prosessista
 • Myynnin arvostus nousee sisäisesti