Fasilitointi

Tehokkuutta kasvuun

Miten aktivoit  koko organisaation mukaan organisaatiokulttuurin kehittämiseen? Miten saisin  tiimiläiseni  hyödyntämään itsestään kaiken sen potentiaalin, joka heillä on? Miten saisin tiimini hiljaisemmatkin ammattilaiset mukaan innovoimaan? Toimintaympäristömme monimutkaistuessa ja muutoksen nopeutuessa tarvitsemme kaikkien asiantuntemuksen toiminnan kehittämiseen.

Fasilitointi on neutraalia kehittämisen ohjaamista. Fasilitaattorina tehtävänäni on avustaa ja sparrata ryhmän työskentelyä tavoitteisiin pääsemiseksi. Vastuulleni kuuluu suunnitella työpajan kulku ja se, että koko ryhmän kapasiteetti tulee hyödynnettyä maksimaalisesti. Osallistujina vastaatatte sisällön tuottamisesta ja yhdessä päätettyjen asioiden toimeenpanosta.

Mihin fasilitointia voi hyödyntää:

  • Strategian luomiseen ja arkeen vientiin
  • Skenaariotyöskentelyyn
  • Toimintatapojen kehittämiseen
  • Yhteisten arvojen ja pelisääntöjen määrittelyyn
  • Tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen
  • Ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen

Minulla oli maltilliset odotukset Sirpalta tilaamaani fasilitointikokonaisuuteen. Teema oli aika vaikea ja asiantuntijoillamme oli ehkä hieman väsymystä kehittämiseen oman vaativan työn lisäksi. Olin yllättynyt koko prosessin toimivuudesta ja tuloksista. Kokonaisuus vahvisti ajatusta, että meillä on valtavasti potentiaalia ja ammattitaitoa kun sen esille tuloon annetaan mahdollisuus.

Hyödyt

  • Fasilitoinnin menetelmät tuovat kustannussäästöä ja tehokkuutta kehittämiselle
  • Päätöksenteko helpottuu selkeän ja ohjatun prosessin tuloksena
  • Osaava fasilitaattori tuo osaajat ja ideat kaikkien käyttöön
  • Yhteiseen kehittämiseen osallistuminen lisää työtyytyväisyyttä, sitoutuneisuutta ja motivaatiota yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen