Coaching

Varaa aikaa ajattelulle. Takaan,että se kannattaa.

Mitä organisaatiosi hyötyisi, jos varaisit aikaa ajattelulle? Mitä hyötyä olisi siitä, että mielessä pyörivät ideat ja suunnitelmat etenesivät käytännön toteutukseen? Miltä Sinusta tuntuisi, jos saisit jakaa luottamuksellisessa ympäristössä ajatuksiasi?

Coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi Sinua henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalisi täysipainoiseen hyödyntämiseen (International Coach Federation, ICF:n määritelmä). Minä coachina tuen ja haastan Sinua löytämään kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopivat ajattelu- ja toimintatavat.

Coaching on luottamuksellinen ja tavoitteellinen prosessi, joka koostuu useista tapaamisista. Prosessin tavoitteet linkittyvät organisaatiosi tavoitteisiin ja kehittämissuunnitelmiin. Tapaamiset toteutamme kasvokkain, puhelimitse ja virtuaalisesti tai näitä keinoja yhdistelemällä. Sertifioituna coachina vahvat kysymykseni, haastamiseni ja läsnäoloni auttavat Sinua näkemään itsesi ja työsi entistä tarkemmin sekä löytämään ratkaisuja erilaisiin tilanteisiisi. Organisaatiosi oma johtamisjärjestelmä tukee kehittymistäsi.

Coaching voi olla yksilö-tai ryhmäcoachingia tai näiden yhdistelmä. Prosessit räätälöin kuhunkin tilanteeseen sopivaksi ja hyödynnän niissä erilaisia työkaluja, esim. DiSC-tuoteperheestä ja 360-itsearvionteja. Vastuut yhteistyössämme ovat selkeät;  minä coachina vastaan prosessin etenemisestä kohti tavoitteita ja Sinä coachattavana vastaat ideoiden ja ajatusten toimeenpanosta. Ammattimaisesti toteutetulla prosessilla varmistetaan coachingin vaikuttavuus ja hyödyt Sinulle ja koko organisaatiollesi.

Esimerkkejä tilanteista, joissa coachingia käytetään:

 • uralla kehittymiseen tai uuden roolin haltuunottoon
 • omien toimintatapojen uudistamiseen ja tehostamiseen (esimerkiksi ajankäytön parempi hallinta)
 • itsensä johtamisen taitojen kehittäminen
 • johtajana tai esimiehenä kehittymiseen ja kasvamiseen
 • kokeneiden johtajien haastamiseen ja kehittymisen tukemiseen
 • strategian toimeenpanoon
 • avainhenkilöiden sitouttamiseen ja kehittymisen tukemiseen
 • vuorovaikutustaitojen parantamiseen
 • ryhmä-ja tiimityöskentelyn tehostamiseen muutostilanteissa

Ajattelemiselle pitää ottaa aikaa ja siitä syntyy näkemys. Silloin ajatukset eivät sotkeudu lillukanvarsiin, vaan voi keskittyä kokonaisuuksiin. Sain lisää Itsevarmuuttaa siitä, että jos jotain sattuisi, on paljon avoinna olevia ovia.

Hyödyt

 • johtamistaitojen kehittyminen
 • ryhmä-ja tiimityöskentelyn tehostuminen
 • työssä suoriutuminen ja tavoitteiden saavuttamisen paraneminen
 • ajankäytön tehostuminen
 • työhyvinvoinnin paraneminen
 • työn ja vapaa-ajan välisen tasapainon kehittyminen
 • itsensä johtamisen taitojen kehittyminen
 • vuorovaikutustaitojen kehittyminen
 • muutoksenhallinnan paraneminen