Jokainen meistä haluaa tulla kuulluksi, arvostetuksi ja ymmärretyksi myös hybridiajassa

Työn tekemisen muutos toi mukanaan paljon hyvää

Yrityksissä viimeistellään tällä hetkellä suunnitelmia siitä, mitkä ovat parhaat mahdolliset työskentelytavat niin henkilökunnalle kuin yrityksellekin koronarajoitusten poistuessa. Juuri nyt näyttää siltä, että hybridimalli on suosituin työskentelymalli niin tekijöille kuin yrityksellekin.

Hybridimallin etuina pidetään sitä, että joustavuuden lisääminen työskentelyssä lisää tunnetta siitä, että työntekijä voi itse hallita tekemistään. Työn tehokkuus on kasvanut useassa paikassa kun keskeytysten määrä on pienentynyt huikeasti. Myös turhat palaverit ovat vähentyneet ja niiden kesto on lyhentynyt. Parhaimmillaan työntekijän elämänlaatu on parantunut kun hän pystyy entistä paremmin yhdistämään työelämän ja henkilökohtaisen elämän. Kaikki nämä positiiviset mahdollisuudet lisäävät työtyytyväisyyttä ja sillä on selkeä yhteys organisaation tuloksenteko-kykyyn.

Etätyö on tehnyt johtamisen haasteet näkyväksi

Omien kokemusteni perusteella etäjohtamisen käytännöissä on suuria eroja.

Iso osa esihenkilöistä tarttui etätyöhön johtamiseen todella aktiivisesti. Tavoitteena on, että pandemiakauden yli mennään haitat taklaten. Esihenkilöt ovat kannustaneet tiimiläisiä entistä suurempaan itseohjautuvuuteen. Tiimit ovat parhaimmillaan löytäneet ihan uusia toimintamalleja, jotka ovat hyödyntäneet kaikkia asiakkaita unohtamatta.

Toisen ääripään muodostavat esimiehet, jotka ovat vetäytyneet sananmukaisesti etätyöhön, lähes tavoittamattomiin. Tällaisessa tilanteessa esimiestyön keskeinen tavoite, työn tekemisen tukeminen, ei tietenkään voi toteutua. Hybridityöskentelyn johtaminen voi olla erityisen haasteellista uudelle esihenkilölle, jolta puuttuu vielä kokemus ihmisten johtamisesta ja jotka eivät ole ehtineet rakentamaan luottamusta tiimiläisiinsä.

Hybridijohtaminen ei onnistu vahingossa

Uudenlaisen johtamismallin opettelu vie aikaa ja vaatii suunnittelua. Kun tiimiläiset ovat hajaantuneet kotitoimistoille, kahviloihin, etätoimistoihin ja työpaikoille, niin asioiden hoitaminen vaikeutuu. Avainkeinoja johtamiskokemuksen parantamiseen ovat mm. se, että tiimiläisten kanssa vietetään enemmän aikaa yhdessä ja erikseen, houkutellaan ihmisiä myös fyysisiin kohtaamisiin, sovitaan uudenlaiselle tekemiselle yhteiset pelisäännöt ja huomioidaan ihmisten erilaisuus selkeästi paremmin kuin aiemmin.